Menu
AZENFA
Güzəşt Kalkulyatoru

ONLİNE KREDİT SİFARİŞİ

Kreditlərin növləri və verilmə şərtləri

Bankımız fiziki şəxslərə müxtəlif növ kredit məhsullarını təqdim edir. Uzun müddət bankla əməkdaşlıq edən, sabit maliyyə vəziyyətinə və müsbət kredit tarixçəsi olan, həm dövlət, həm də iri özəl müəssisə və təşkilatlarda çalışan şəxslərə üstünlük verilir.

Avto kredit

Kreditin məbləği:H/O
İllik faiz:23 %
Müddət:H/O
Müstəqil müraciət edən şəxslər üçün illik23 %
Avto salonlarla bağlanan müqavilələr üzrə illik19 %
Təminat:Avtomobil
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi)25,83%

​İstehsal ili:
Yeni və buraxılış ili 2016-cü ildən (daxil olmaqla) sonra saz vəziyyətdə olan işlənmiş avtomobillər.

Qeyd: İşlənmiş avtomobillər Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin, ABŞ, Yaponiyanın, Koreyanın istehsalı olan avtomobillər)

Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
Minimum - 21 yaş. Kredit müraciətçisinin valdeynlərindən biri zamin durduqda zaş məhdudiyyəti 18 dək aşağı endirilir.
Maksimum - 65 yaş
Sürücülük vəsiqəsi olmalı

Bank xidmət haqqısı: 1 %

Ərazi:
Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu

Sığorta:
Girov qoyulan avtomobili itkilərdən, zədələnmələrdən və 3-cü şəxslərin zərər və ziyanlarından kredit müraciətcisinin hesabına sığortalanmalıdır. Təminatın dəyəri yüksək olduqda sığorta məbləği kreditin iki mislindən az olmamalıdır.

Qızıl və ya qızıl zinət əşyalarının girovu ilə kredit

Kreditin məbləği:10.000 AZN-dək
İllik faiz:25% 
Müddət:H/O
Təminat:Qızılın və qızıl zinət əşyasının dəyərinin 70 faizi nisbətilə;
Təminat bankda saxlanılır.
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi)26,82 %

Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
Minimum - 22 yaş
Maksimum - 70 yaş

Bank xidmət haqqısı: 1 %

Təqaüdçilər üçün kredit

Kreditin məbləği:H/O
İllik faiz:20 %
Müddət:H/O
Təminat: Kreditin məbləği 5000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən bir fiziki şəxsin zaminliyi;
Kreditin məbləği 5001 manatdan 10000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən iki fiziki şəxsin zaminliyi.
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi)22,84 %

 Kredit müraciətçisinə aid tələblər:

 Minimum təqaüd alan şəxs
 Maksimum 70 yaş

 Bank xidmət haqqısı:
 1 %

Qeyri dövlət təşkilatlarının əməkdaşları üçün kredit

Kreditin məbləği:H/O
İllik faiz:24 %
Müddət:H/O
Təminat: Kreditin məbləği 3000 manatadək olduqda dövlət təşkilatlarında işləyən bir fiziki şəxsin zaminliyi;
Kreditin məbləği 3001-5000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən iki fiziki şəxsin zaminliyi.
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi)26,82 %

 Kredit müraciətçisinə aid tələblər:

 Minimum 22 yaş
 Maksimum 70 yaş

 Bank xidmət haqqısı:
 1 %

Kredit kartları

Kreditin məbləği:3.000 AZN-dək
İllik faiz:25 %
Müddət:Maksimum 12  ay
Təminat:

Dövlət təşkilatlarında işləyən ən azı bir fiziki şəxsin zaminliyi.

Artıq olan Kreditin məbləği və təminat barədə Qərar Kredit Komitəsi tərəfinfən verilir.

FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi)26,82 %

 Kredit müraciətçisinə aid tələblər:

 Minimum 22 yaş
 Maksimum 65 yaş

 Bank xidmət haqqısı:
 1 %

Daşınmaz əmlakın girovu ilə kredit

Kreditin məbləği:H/O
İllik faiz:19 %
Müddət:H/O
Təminat:Bakı və Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda yerləşən daşınmaz əmlaklar.
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi)22,64 %

Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
Minimum 22 yaş
Maksimum 70 yaş

Bank xidmət haqqısı:
1 %

Sığorta:
Girov qoyulan əmlak itkilərdən, zədələnmələrdən və 3-cü şəxslərin zərər və ziyanlarından kredit müraciət -çisinin hesabına Bankda akkreditasiyadan keçmiş sığorta şirkştlərinin birində sığortalanmalıdır. 
Sığorta məbləği ən azından kredit məbləğinin iki hissəsindən aşağı olmamalıdır.

Qeyd: Kredit manatla verilir.

Pul vəsaitinin girovu ilə kredit

Kreditin məbləği:  H/O 
İllik faiz:16 %
Müddət:3 - 36 ayadək
Təminat:Bankda cari və yaxud depozit hesabında olan pul vəsaitinin bloklaşdırılmasılə həmin vəsaitin 80 faizi həcmində
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi)16,71%

 Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
 Minimum 22 yaş
 Maksimum 70 yaş

 Bank xidmət haqqısı:
 1 %

 Qeyd: Kredit manatla verilir.

Dövlət təşkilatlarının əməkdaşları üçün kredit

Kreditin məbləği:H/O
İllik faiz:20 %
Müddət:H/O
Təminat: Kreditin məbləği 5000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən bir fiziki şəxsin zaminliyi;
Kreditin məbləği 5001 manatdan 10000 manatadək olduqda dövlət və ya qeyri dövlət təşkilatlarında işləyən iki fiziki şəxsin zaminliyi.
 
FİFD: (Faktiki illik faiz dərəcəsi)22,84%

 Kredit müraciətçisinə aid tələblər:
 Minimum 22 yaş
 Maksimum 70 yaş

 Bank xidmət haqqısı:
 1 %

Nağd Kredit

Bankımızda fiziki və hüquqi şəxslərə  kreditlər verilir.

Bankımızda bank qarantiyaları verilir, akkreditivlər açılır

Kreditlərin şərtləri

Fiziki şəxslərə mənzilin təmiri və müxtəlif növ məişət avadanlıqlarının alınması şərti ilə sərfələ şərtlərlə istehlak kreditləri verilir.

Hüquqi şəxslərə və sahibkarlıq fəaliyyətilə məşqul olan fiziki şəxslərə bizneslərinin inkişafı məqsədilə sərfəli şərtlərlə biznes kreditləri verili.  

Verilmiş kreditlərin təminatı olaraq kreditin növünə uyğun olaraq, fiziki və hüquqi şəxslərin zəmanəti ilə, yaxud Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, Abşeron rayonunda daşınmaz əmlak girov götürülür.

Qeyd: Yuxarıda qeyd olunan bütün kreditlər, kreditin növündən asılı olaraq, illik 16%-27% hesablanmaqla maksimum 36 ay müddətinə verilə bilər.

Avtomobillərin alınması üçün istehlak kreditlər, avtomobilin dəyərinin 50% qabaqcadan ödənilməsi şərtilə, illik 18-25% hesablanmaqla 36 ay müddətinə maksimum 10000 ABŞ dolları məbləginədək manat ekvivalentində verilə bilər.

Ödənişlər hər ay ödəmək şərti ilə proporsional və ya anuitet qrafiklər əsasında tələb edilir.